^Wróć na góre

 • 1 Witamy w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ...
  n/Bugiem. Zapraszamy do korzystania z naszego bogatego i różnorodnego księgozbioru. Liczy on ok. 84 tys. tomów. Można w nim znaleźć wiele ciekawych pozycji. Służą one głównie formacji filozoficzno-teologicznej i duchowej kandydatów do kapłaństwa oraz wszystkich osób pragnących zgłębiać prawdy chrześcijańskiej wiary.
 • 2 Posiadamy również...
  ciekawy zbiór książek literatury pięknej oraz historyczno-przyrodniczych, dotyczących naszego regionu. W naszych zasobach znajdują się także starodruki.
 • 3 W naszej bibliotece działa również...
  czytelnia czasopism. Liczy ona ok. 1000 tytułów, w tym 215 bieżących (ok. 1800 zakatalogowanych wydań). Ponadto biblioteka posiada ok. 360 prac magisterskich oraz ok. 1300 pozycji multimedialnych. Księgozbiór biblioteki drohiczyńskiego seminarium tworzą zasadniczo książki wydane po 1800 roku. Te, które zostały wydane do roku 2000 są objęte alfabetycznym katalogiem kartkowym. Od 2007 roku funkcjonuje także katalog ON-LINE, w którym na stan obecny jest skatalogowanych ok. 80 tys. tomów, w tym wszystkie książki wydane po 2000 r.
 • 4 Od 2007 roku...
  nasza biblioteka jest członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
 • 5 Z Biblioteki WSD w Drohiczynie ...
  mogą korzystać także osoby świeckie. Poza czasopismami i książkami znajdującymi się w czytelni, pozycje naszego księgozbioru mogą być wypożyczane również do domu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.07.2017 r. nasze zbiory udostępnione zostały w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES. Dostęp do katologu on-line można uzyskać poprzez link umieszczony na naszej stronie. Nasza biblioteka rozpoczęła również współpracę z Katalogiem Centralnym NUKAT, do którego będą stopniowo dodawane nasze opisy.

Kronika Biblioteki WSD w Drohiczynie

(od września 2003)

Marzec 2003r.: swoje książki do biblioteki przekazał pan Kuzaka, lekarz medycyny.
1.09.2003: dyrektorem biblioteki zostaje mianowany ks. Jarosław Przeździecki – ojciec duchowny WSD
Wrzesień 2003: Biblioteka otrzymuje książki po śp. ks. Michale Badowskim.
Listopad 2003: zakup nowego komputera do czytelni.
01.12.2003: kierownikiem biblioteki ze strony alumnów zostaje mianowany Rafał Pokrywiński (zastąpił Mariusza Boguszewskiego)
Grudzień: 2003: do biblioteki przyjeżdża ks. Krzysztof Gonet, dyrektor Biura ds. Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES:
- ponowna instalacja programu MAK,
- podłączenie w lokalną sieć komputerów bibliotecznych,
- podłączenie baz danych z innych bibliotek FIDES i nie tylko.
26.01.2004: aktualizacja spisu inwentarzowego biblioteki.
29.01.2004: zakup licencji na program MAK WWW i instalacja.
2-4.03.2004: al. Rafał Pokrywiński uczestniczył w kursie podstawowym MAKa zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
7-14.03.2004: al. Rafał Pokrywiński przeprowadził kurs podstawowy MAKa w Drohiczynie dla bibliotekarzy WSD
Kwiecień 2004: Biblioteka otrzymała książki śp. po ks. Wacławie Misiewiczu.
24.05.2004: przyjęcie Biblioteki WSD w Drohiczynie do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
21-22.09.2004:  walne Zgromadzenie FIDES:
- ks. Jarosław Przeździecki zostaje wybrany członkiem komisji rewizyjnej Federacji,
- Biblioteka otrzymuje 19 książek skonfiskowanych przez władze PRL i oddanych później Kościołowi.
30.09.2004: aktualizacja regulaminu biblioteki
1.12.2004: kierownikiem biblioteki ze strony alumnów zostaje mianowany Aleksander Audzejuk
14-16.09.2005: walne zgromadzenie FIDES (uczestniczą alumni Marcin Gołębiewski i Marcin Szymanik)
1.10.2005: kierownikiem biblioteki ze strony alumnów zostaje mianowany Marcin Gołębiewski.
Grudzień 2005: al. Marcin Szymanik uczestniczy w Kursie Administratora MAKa zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową.
1.12.2006: kierownikiem biblioteki ze strony alumnów zostaje mianowany Marcin Szymanik.
Marzec 2007: ponowny przyjazd Ks. Goneta:
- podłączenie biblioteki do sieci FIDKAR,
- reorganizacja MAKa
Kwiecień 2007: Biblioteka otrzymuje książki po śp. Ks. Stanisławie Trochimiaku.
Czerwiec 2007: założenie strony internetowej.
Lipiec 2007: W MAKu powstaje dział prac dyplomowych.
Styczeń 2008: Reorganizacja czytelni.
Lipiec 2008: W MAKu powstaje dział MULTIMEDIA.
15.12.2008: kierownikiem biblioteki ze strony alumnów zostaje mianowany Daniel Jankowski (zastąpił Marcina Szymanika).
Biblioteka WSD w Drohiczynie 2014